Vietnamese English
 

Sự kiện

TRIỂN LÃM: Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành Nông nghiệp & Công nghệ sau thu hoạch năm 2022

TRIỂN LÃM: Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành Nông nghiệp & Công nghệ sau thu hoạch năm 2022

Nhằm thực hiện mục tiêu thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ, tạo điều kiện đưa công nghệ mới vào ứng dụng trong sản xuất, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ đã tổ chức “Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ...
HỘI THẢO KHOA HỌC

HỘI THẢO KHOA HỌC "Chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư"

Cùng với xu hướng phát triển mạnh mẽ của thời đại hiện nay, công nghệ trở thành yếu tố rất quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của đất nước nói chung và các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng.
Tư vấn ngay
Liên hệ tư vấn
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua