DANH MỤC

Máy tạo nước khử khuẩn NaOClean

Máy tạo nước khử khuẩn NaOClean DES-P450M

Liên hệ

 • : D&D Electronics Co., LTD
 • : AC220V, 50/60Hz
 • : 1100 W
 • : W260 X D560 X H580 mm
 • : 17 kg
 • : 12 tháng

Máy tạo nước khử khuẩn NaOClean DES-P450H

Liên hệ

 • : D&D Electronics Co., LTD
 • : AC 110/220V, 50/60Hz
 • : 350W
 • : W180 X D486 X H463 mm
 • : 17 kg
 • : 12 tháng

Máy tạo nước khử khuẩn NaOClean DES-WS850

Liên hệ

 • : D&D Electronics Co., LTD
 • : AC 110 or 220V, 50/60Hz
 • : max. 350W
 • : W500 X D500 X H850 mm
 • : 35kg
 • : 12 tháng

Máy tạo nước khử khuẩn NaOClean DES-10K

Liên hệ

 • : D&D Electronics Co., LTD
 • : AC110/220V, 50/60Hz
 • : 1400W
 • : W480 X D300 X H490 mm
 • : 25 kg
 • : 12 tháng

Máy tạo nước rửa khử khuẩn áp lực cao NaOClean DES-WA50

Liên hệ

 • : D&D Electronics Co., LTD
 • : AC110/220V, 50/60Hz
 • : 2.700 W
 • : W615 X D767 X H1005 mm
 • : 42 kg
 • : 12 tháng

Máy phun cao áp NaOClean DES-WA100E

Liên hệ

 • : D&D Electronics Co., LTD
 • : AC 110 or 220V, 50/60Hz
 • : max. 3.2kW
 • : W520 X D585 X H970 mm
 • : 65kg
 • : 12 tháng

Máy tạo nước khử khuẩn NaOClean DES-WD30

Liên hệ

 • : D&D Electronics Co., LTD
 • : AC 110 or 220V, 50/60Hz
 • : max. 300W
 • : W440 X D400 X H930 mm
 • : 25kg
 • : 12 tháng

Máy tạo nước khử khuẩn NaOClean DES-16000

Liên hệ

 • : D&D Electronics Co., LTD
 • : AC 110 or 220V, 50/60Hz
 • : max. 3.2kW
 • : W650 X D560 X H1300 mm
 • : 80kg
 • : 12 tháng

Máy tạo nước khử khuẩn NaOClean DES-4000

Liên hệ

 • : D&D Electronics Co., LTD
 • : AC 110 or 220V, 50/60Hz
 • : max. 700W
 • : W470 X D400 X H1200 mm
 • : 35 kg
 • : 12 tháng