DANH MỤC

Máy lọc không khí công nghiệp

Máy lọc không khí Airocide GCS-25

Liên hệ

 • : Akida Holdings LLC tại Mỹ
 • : 100 - 240 V
 • : 73 W
 • : 52 x 56,5 x 11,5
 • : 8.63 Kg
 • : 12 tháng

Máy lọc không khí Airocide GCS-50

Liên hệ

 • : Akida Holdings LLC tại Mỹ
 • : 100 - 240 V
 • : 214 W
 • : 52 x 56,5 x 11,5
 • : 16.80 Kg
 • : 12 tháng

Máy lọc không khí Airocide GCS-100

Liên hệ

 • : Akida Holdings LLC tại Mỹ
 • : 100 - 240 V
 • : 462 W
 • : 107 x 59 x 11,5
 • : 29.10 Kg
 • : 12 tháng