DANH MỤC

Lắp đặt Airocide tại Bệnh viện Phổi Trung Ương

Máy làm sạch không khí Airocide đã được lắp đặt tại nhiều khoa của Bệnh viện Phổi trung ương và đã cho kết quả tốt đóng góp vào công tác phòng chống nhiễm khuẩn tại Bệnh viện. Tiêu biểu máy được lắp tại Khoa Hồi sức tích cực, Khoa gây mê hồi sức, Khoa Dược…

2014.12.04. BVPhoiTW-KhoaHoiSucTichCuc

Lắp đặt máy làm sạch không khí Airocide tại khoa hồi sức tích cực

Airocide được lắp đặt tại Khoa Hồi sức tích cực BV Phổi TW ngày 04/12/2014

2015.10.02. PhongMoKhoaGayMeHS BVPhoiTW (13)

Lắp đặt máy làm sạch không khí Airocide tại phòng mổ khoa gây mê hồi sức

Ngày 02/10/2015, Airocide được lắp đặt tại Phòng phẫu thuật Khoa Gây mê Hồi sức, BV Phổi TW

2015.10.02. KhoaDuocBVPhoiTW

Lắp đặt máy làm sạch không khí tại khoa dược

Ngày 02/10/2015, Airocide được lắp đặt tại Khoa Dược để bảo quản thuốc

BÌNH LUẬN