DANH MỤC

Lắp đặt Airocide tại Bệnh viện nhi Trung Ương

Ngày 17/04/2014 Máy làm sạch không khí Airocide được lắp đặt tại Khoa truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Trung Ương khi dịch sởi bùng phát để phòng chống lây nhiễm chéo và kiểm soát dịch sởi. Kể từ đó tới nay Máy làm sạch không khí Airocide được lắp đặt tại nhiều Khoa phòng của Bệnh viện để phòng chống nhiễm khuẩn bệnh viện qua đường không khí như tại Khoa Truyền nhiễm, Khoa sơ sinh, Khoa Hồi sức tích cực…

2014.04.17 BV-Nhi-TW-Khoa-Truyen-Nhiem

Hình ảnh lắp đặt tại bệnh viện nhi Trung Ương- Khoa truyền nhiễm

Ngày 17/4/2014 Máy làm sạch không khí Airocide được lắp đặt tại Bệnh viện Nhi Trung Ương khi dịch sởi bùng phát

2014.12.18 BVNhiTW-KhoaSoSinh

Lắp đặt máy làm sạch không khí Airocide tại khoa sơ sinh

Máy làm sạch không khí Airocide được lắp đặt tại Khoa Sơ sinh BV Nhi TW ngày 18/12/2014

2015.02.06 BVNhi-TWK-Khoa-Hoi-Suc-Tich-Cuc

Lắp đặt Airocide tại khoa hồi sức tích cực

Máy làm sạch không khí Airocide được lắp đặt tại Khoa Hồi Sức tích cực BV Nhi TW ngày 06/02/2015

2015.11.25 KGayMeHoiSucPPhauThuat

Lắp đặt Airocide tại khoa gây mê hồi sức, phòng phẫu thuật

Máy làm sạch không khí Airocide được lắp đặt tại Khoa Gây mê Hồi sức, phòng phẫu thuật BV Nhi TW ngày 25/11/2015

BÌNH LUẬN