DANH MỤC

Lắp đặt Airocide tại Bệnh viện nhiệt đới Trung Ương

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là tuyến cao nhất khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng về các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới. Bệnh viện là nơi tập trung nhiều nhất các loại bệnh truyền nhiễm qua đường không khí có nguy cơ bùng phát ra cộng đồng. Vì vậy, việc đảm bảo nguồn không khí sạch để phòng chống lây nhiễm chéo giữa các bệnh nhân, giữa bệnh nhân và người nhà bệnh nhân và ngay cả lây chéo sang các y bác sỹ trong bệnh viện là hết sức quan trọng. Nhận rõ tầm quan trọng này Bệnh viện đã trang bị Máy làm sạch không khí Airocide tại nhiều khoa như một trong những giải pháp kiểm soát môi trường không khí cho Bệnh viện.

2015.06.19_KhoaCapCuuVaHoiSucTichCuc

Hình ảnh lắp đặt máy làm sạch không khí Airocide tại khoa cấp cứu và hồi sức tích cực

Airocide được lắp đặt trong Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực khi dịch Mers-Cov có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam tháng 6/2015

2016.04.21.BVNhietDoi P. XetNghiemMau

Lắp đặt máy làm sạch không khí Airocide tại phòng xét nghiệm máu

Lắp Airocide tại Phòng Xét nghiệm mẫu, Tháng 04/2016

2016.04.21.BVNhietDoi P.SinhHocPhanTu

Lắp đặt máy làm sạch không khí Airocide tại phòng sinh học phân tử

Lắp Airocide tại Phòng Sinh học phân tử, Tháng 04/2016

2016.04.21.BVNhietDoiP.ViKhuan

Lắp đặt máy làm sạch không khí Airocide tại phòng vi khuẩn

Lắp Airocide tại Phòng Vi khuẩn, Tháng 04/2016

BÌNH LUẬN