DANH MỤC

Bảo quản thực phẩm, đồ uống

Nhiệt độ thấp trong kho lạnh làm giảm quá trình hoạt động nhưng không làm chết hoàn toàn các vi sinh vật